Norfolk Polonia CIC

POLSKIE CENTRUM W NORWICH

Oferujemy bezpłatne porady on-line, wsparcie informacyjne dla osób nowoosiedlonych w Norfolk, kursy językowe, wydarzenia kulturalne, a także wspieramy polskie grupy działające na rzecz migrantów i lokalnej społeczności.

Nasze działania

Prowadzimy szereg działań mających na celu wpieranie polskiej społeczności w Norwich, a także wspieramy polskie grupy niezależne w Norwich. Z powodu pandemiii COVID-19 większość usług jest obecnie ograniczona do minimum.

Porady on-line (bezpłatne)

Porady obywatelskie dotyczące prawa pracy, zasiłków, problemów społecznych oraz innych spraw powodujących problemy w życiu w Wielkiej Brytanii. Udzielamy porad poprzez e-mail lub Messenger.

Język angielski (spotkania zawieszone)

Otwarte zajęcia dla osób mających problem z komunikacją w języku angielskim ale znają jego podstawy. Spotkania prowadzone są z udziałem Native-Speakera i polskiego nauczyciela. Prowadzimy dwie grupy oraz nauczanie indywidualne.

Grupa wsparcia osób chorych na raka (spotkania zawieszone)

Grupa wsparcia dla osób cierpiących na choroby nowotworowe. Celem spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Polska drużyna piłkarska 'Hussars FC' (spotkania zawieszone)

Prowadzimy polską drużynę piłkarską biorącą udział w meczach ligowych 6-a-side w Norwich. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Polska Grupa AA 'Słonecznik' (spotkania zawieszone)

Grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików i osób uzależnionych, podlegająca pod Intergrupe AA PIK Londyn. Grupa ma charakter otwarty. Spotkania odbywają się w każde piątki siedzibie Centrum.

Polska biblioteka (tymczasowo zamknięta)

Prowadzimy zbiór polskich książek różnej tematyki, które można wypożyczyć na miejscu w Centrum. Posiadamy obecnie blisko 250 książek polskojęzycznych.

Polska Sobotnia Szkoła w Norwich (tymczasowo zamknięta)

Współpracujemy z Polską Sobotnią Szkołą w Norwich, która mieści się w Sewell Park (NR3 4BX) w Norwich. Szkołę prowadzi Monika Uramowska (tel. 07908938731).

Działania dodatkowe

Prowadzimy również działania wspierające nasze cele statutowe takie jak wspieranie seniorów, imprezy kulturalne (m.in. Andrzejki) czy rozwój grupy polskiej teatralnej.