Polskie miejsca pamięci w Norfolk i Suffolk

Polish Memorials in Norfolk and Suffolk

Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga - czas.

Joseph Conrad

Po klęsce Francji w lipcu 1940 na terenie Wielkiej Brytanii znalazło się ponad 27 tysięcy polskich żołnierzy, w tym tysiące żołnierzy lotnictwa i marynarzy. Z tego powodu rząd polski i Naczelne Dowództwo WP przystąpiło do odbudowy Polskich Sił Zbrojnych na terenie Wielkiej Brytanii. Żołnierze kierowani byli do zaimprowizowanych obozów w Biggar, Douglas i Crawford w Szkocji. Najbardziej znane w Wielkiej Brytanii były Polskie Siły Powietrzne, które miały 15 dywizjonów bojowych, kilka szkół lotniczych i cały szereg specjalistycznych formacji pomocniczych. Bohaterscy żołnierze spoczywają dziś na terenie całej Wielkiej Brytanii (niekiedy ich miejsca pochówku były zmieniane), a ich nagrobki mają charakterystyczny stożek z orłem, który przykuwa swoją uwagę.


Miejsca pamięci na mapie poniżej oznaczone są dwoma ikonami:
 Grób lub groby &  Pomniki pamięci

Of the truly great ones, we have only one enemy - time.

Joseph Conrad

After the defeat of France in July 1940, more than 27,000 Polish soldiers, including thousands of airborne troops and sailors, found themselves in Britain. As a result, the Polish government and Supreme Command set about rebuilding the Polish armed forces in Britain. Soldiers were sent to improvised camps in Biggar, Douglas and Crawford in Scotland. The most famous in Britain was the Polish Air Force, which had 15 fighter squadrons, several flying schools and a number of specialist support units. Today, heroic soldiers lie buried all over the UK (sometimes their graves have been moved) and their gravestones have a distinctive eagle cone that draws attention to itself.The memory locations are marked with two icons:
Grave or graves & War memorials

Copyright by Pawel Jelenski, 2019-2024.